torna

Detall de la notícia

Estrategia RIS 3 Balears (2014-2020)

Estratègia regional d'innovació per a l'especialització intel·ligent de les Illes Balears (2014-2020). Actualitzada 2017.