torna

Detall de la notícia

Acta Governança RIS3

Acta de la reunió del Comitè de Seguiment i del Consell Assessor de la RIS3 de 19 de maig de 2019