torna

Detall de la notícia

Imatge 4154354

Afers Socials contacta telefònicament amb 14.749 majors amb dependència per assegurar-se que estan ben assistits durant l'Estat d'Alarma

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha fet 26.165 cridades per saber com es troben els dependents de les Illes Balears que no romanen a una residència ni tenen el servei fixe de Teleassistència. Durant el període de confinament, s’ha contactat amb 14.749 persones per saber si tenen companyia, fan les menjades pertinents i prenen la medicació prescrita. Si  es detecta que algú no té les necessitats cobertes, s’actua immediatament. 

Per Illes, s’ha contactat amb 11.040 persones a Mallorca, 1.979 a Menorca i 1.750 a Eivissa. Entre les més de 26.000 cridades hi ha la primera presa de contacte amb els totals del 14.749 dependents i el seguiment continu que es fa a 520 d’aquestes persones, en funció de les necessitats.

Aquest servei es va posar en marxa quan es va decretar l’Estat d’Alarma. Des de llavors, 90 treballadors públics telefonen als dependents per saber en quina situació es troben i es seleccionen en 4 graus de prioritat per una actuació més eficient:

Les preguntes Són: 
1. S’ha aixecat avui del llit?
2. S’ha pres avui la medicació prescrita?
3. Ha berenat, dinat o sopat? (en funció de l’hora)
4. Viu sol o amb algú?
4.1 Si viu sol: Algú al ve a veure o té contacte telefònic diari amb algú? 

En funció del número de respostes positives o negatives es distribueixen en:
Nivell de prioritat 1: 
Si totes les respostes són afirmatives i viu amb algú, es tornen a posar en contacte amb el dependents passats uns dies.

Nivell de prioritat 2: 
Si una de les respostes és negativa i té contacte amb algú es tornaran a posar en contacte amb el dependent en manco de 7 dies.

Nivell de prioritat 3:
Si dues de les respostes són negatives i té contacte amb algú es tornaran a posar en contacte amb ell en manco de 48 hores.

Nivell 4 de prioritat 4: 
Si viu sol i no té contacte amb ningú a diari i, al manco, ha respost que no a la pregunta 2 ò 3 se’l derivarà als serveis socials o sanitaris que es considerin oportuns. 

De les 14.749 persones detectades, s’ha determinant que un 93,12% són de prioritat 1, un 5,79 de nivell 2, un 0,56% del 3 i un 0,53%  del més greu, del nivell 4 de prioritat. 

El gruix de dependents que conformen els nivells de seguiment 3 i 4 que (suposen poc més de 1% de les cridades) són prioritaris a l’hora de instal·lar-los l’aparell de teleassistència a casa seva sinó el tenia assignat fins ara. La conselleria està instal·lant 3.000 nous aparells durant l’Estat d’alarma que donaran cobertura a un total de 10.500 dependents. 

Quan els treballadors de la direcció general de Dependència detecten alguna anomalia, automàticament els assignen el servei d’ajuda a domicili, avisen als serveis socials municipals o envien ajuda sanitària al domicili del dependent. 

Arran d’aquestes cridades s’ha activat el Servei d’Atenció Domiciliària de Dependència a 84 persones i el Servei de Teleassistència a 124 dependents.