torna

Detall de la notícia

Imatge 4152875

Educació informa al Govern de l'ajornament del Concurs Oposició de 2020

\ Aquest ajornament respon a la nova situació plantejada per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

\ La Conselleria està negociant amb el Ministeri la reserva de les més de mil places previstes el 2020 per al 2021


El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha informat avui el Consell de Govern sobre l’ajornament del concurs oposició de 2020 a causa de la COVID-19. Aquesta decisió respon a la impossibilitat d’executar les proves a causa de la nova situació creada per la crisi sanitària de la COVID-19 i s’ha pres d’acord amb els agents socials a la Mesa Sectorial d’Educació, a l’espera del pronunciament del Ministeri d’Educació i Formació Professional, al qual s’ha demanat poder conservar les més de mil places convocades a les Illes Balears per a l’any 2021.

La convocatòria d’oposicions a cossos docents 2020 afectava un total de 1.144 places a les Illes Balears: 410 a primària, 557 a secundària, 115 a formació professional ,15 a escoles oficials d’idiomes, 36 a música i arts escèniques i 11 a arts plàstiques i disseny. Per illes, 778 places a Mallorca, 109 a Menorca, 229 a Eivissa i 33 a Formentera. Les proves s’havien d’iniciar el 20 de juny de 2020.

La decisió d’ajornar les proves a l’any 2021 respon a la dificultat d’organitzar el procés amb tantes places convocades fora de les dates inicialment previstes i coincidint amb el curs escolar. En el moment de la suspensió del procés hi havia ja 3.600 sol·licituds de participació, la qual cosa implica formar devers 113 tribunals i 3 comissions de valoració, a més de preparar 20 seus a les diferents illes i mobilitzar més de 1.200 funcionaris de carrera docents. El fet insular complica més la situació, ja que en funció de l’illa de residència dels aspirants i dels membres dels tribunals s’han de preveure els desplaçaments interilles. És per això que fins ara es fan els mesos de juny i juliol perquè, una vegada acabat el curs escolar, es poden concentrar els mitjans materials, tècnics i sobretot, humans necessaris.

En l’actualitat, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca fa feina i està en contacte permanent amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports perquè aquest ajornament no impliqui la caducitat de l’oferta, ja que el total de places que, amb motiu de l’alta taxa d’interinitat de les Illes Balears, es podien treure de manera extraordinària caduca aquest any 2020. Per això és tan important garantir que es pugui conservar l’oferta prevista el 2020 per poder-la oferir el 2021, ja que l’execució d’aquesta oferta s’haurà de fer fora del termini fixat.

S’ha comunicat aquest fet al subsecretari d’estat d’Educació i Formació Professional i al secretari d’estat d’Educació per tal que el Ministeri doni seguretat jurídica a la comunitat autònoma a l’hora de dur a terme aquest ajornament, així com per sol·licitar la pròrroga de la transitorietat.

Així mateix, s’ha sol·licitat al secretari d’estat d’Educació que traslladi al Govern de l’Estat la necessitat d’adoptar, amb caràcter urgent i de forma transitòria i excepcional, una mesura legislativa que faci referència a les comunitats autònomes que, com la nostra, per les circumstàncies actuals, no puguin executar les seves ofertes publiques d’ocupació en els tres anys establerts en l’article 70.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

En concret, la proposta de redacció des de les Illes Balears és: “Durant l’any 2021 les comunitats autònomes podran executar i desenvolupar les ofertes d’ocupació pública que no s’haguessin pogut executar i desenvolupar l’any 2020, no computant aquest període en el termini de tres anys a què fa referència l’apartat 1 de l’article 70 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic”.

La Conselleria demana mantenir les places actuals davant la necessitat d’assolir l’objectiu del 8% a la taxa d’interinitat entre el personal docent no universitari, tal com exigeix la Unió Europea. Atès el ritme de creixement de l’alumnat que es viu a les Balears cada curs, el ritme de reducció de la taxa d’interins és més lent que a d’altres comunitats i no es pot permetre que les places de 2020 es perdin.

Cal recordar que les Illes Balears són una de les comunitats espanyoles més perjudicades per la suspensió de les oposicions, ja que és la que compta amb el nombre d’interins més elevat de l’Estat.