torna

Detall de la notícia

Imatge 4151259

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonómica que reguli aquest procés

Correcció d'errades advertides a la resolució de dia 2 d'abril de 2020