torna

Detall de la notícia

Imatge 4151259

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial (NOVETAT: Inscripció setembre)

NOVETAT: Ampliació del calendari del procés d'admissió i matrícula a les escoles oficials d'idiomes per al curs 2020-2021 

SETEMBRE: des de les 9:00 h del 3 de setembre a les 21:00 h del 9 de setembre de 2020

Accés a la preinscripció telemàtica

PROVA D'ANIVELLACIÓ 

  • Anglès: del 3 al 9 de setembre (online, una vegada s'hagi formalitzat la preinscripció telemàtica)
  • Alemany, català, espanyol, francès, italià, àrab, rus i xinès: 10 de setembre (presencial)


Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de dia 15 de juliol, per la qual s'amplia el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de règim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 

No en totes les escoles l'oferta inclou la totalitat d'idiomes i nivells. Consultau la pàgina web de cada EOI

 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 21 de maig, per la qual  s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyament d'idiomes de règim especial per al curs 2020-2021

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonómica que reguli aquest procés

Correcció d'errades advertides a la resolució de dia 2 d'abril de 2020