torna

Detall de la notícia

Imatge 4151259

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les EOI per al curs 2021-2022

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de dia 15 de març de 2021, per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022

Preinscripció telemàtica

JUNY: des de les 9:00h del 2 de juny fins a les 21:00h del 16 de juny de 2021

SETEMBRE: des de les 9:00h del 3 de setembre a les 21:00h del 10 de setembre

No en totes les escoles l'oferta inclou la totalitat d'idiomes i nivells. Consultau la pàgina web de cada EOI

 

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten les instruccions per a regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonómica que reguli aquest procés

Correcció d'errades advertides a la resolució de dia 2 d'abril de 2020