torna

Detall de la notícia

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual s'acorda l'ordenació i instrucció de l'expedient per convocar els ajuts a la Xarxa d'escoletes públiques

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’acorda l’ordenació i instrucció de l’expedient del procediment per convocar els ajuts per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d’exclusió social per a l’any 2020, durant la vigència de l’Estat d’alarma