torna

Detall de la notícia

Resolució de Conseller d'Educació per la qual s'acorda l'ordenació i instrucció de l'expedient per convocar ajuts a la xarxa complementària

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’acorda l’ordenació i instrucció de l’expedient del procediment per convocar, amb caràcter excepcional, els ajuts per al sosteniment dels centres de la Xarxa educativa complementària a la Xarxa  d’escoletes públiques per a l’any 2020, durant la vigència de l’Estat d’alarma