torna

Detall de la notícia

Imatge 4137718

Reunions telemàtiques amb els CEPA, CIFP i IES que imparteixen cicles formatius d'FP

Al llarg d’aquesta setmana la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors s’ha reunit via telemàtica amb els directors dels centres d’educació de persones adultes (CEPA), centres integrats de formació professional (CIFP) i instituts d’ensenyament secundari (IES) que imparteixen cicles formatius d’FP per valorar la tasca virtual que a hores d’ara estan realitzant tots aquests centres.

En paraules d’Antoni Baos, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, "en línies generals, i com a qüestió cabdal, hem traslladat als docents que arran d’aquesta situació excepcional en què ens trobam, amb la declaració de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia del Covid-19, fa que hàgim d’adoptar mesures extraordinàries. En aquest sentit, els hem recalcat que totes aquestes mesures van encaminades al fet que els alumnes no es vegin perjudicats, per se, en la seva promoció o titulació”.

Temes tractats

Respecte als temes tractats, es va parlar de la creació d’una plataforma en línia de materials específics d’FP, en coordinació amb la resta de recursos que els docents tenen a la seva disposició, entre els quals els de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i els del programa IBSTEAM. 

Per altra part, també s’informà de les previsibles modificacions curriculars de les FCT que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors ha demanat al Ministeri d’Educació i Formació Professional perquè es puguin realitzar dins l’actual calendari escolar. Així mateix i quant a les FCT, a hores d’ara s’està pendent de la modificació del Reial decret de les FCT per començar a fer feina en la seva flexibilització.

A més, i atesa la situació actual, es va fer referència a la creació d’una llista d’alumnes voluntaris de les famílies professionals de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat per atendre les urgents necessitats sociosanitàries produïdes pel Covid-19. 

Finalment, es va tractar la necessitat de tenir unes orientacions per a l’avaluació de l’alumnat i el repartiment per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’un nombre limitat de targetes SIM de dades per repartir entre els alumnes d’FP, tant de grau mitjà com de grau superior, que no disposen d’accés a internet a casa seva. En aquest sentit, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors es va manifestar que distribuiran aquestes targetes per pal·liar aquest dèficit que està impedint que determinats alumnes desenvolupin els seus estudis en línia en les mateixes condicions que els que sí disposen d’aquest accés.