torna

Detall de la notícia

Imatge 4132142

Tràmit d'actualització de la informació de la Base de dades general del professorat

L'Escola Balear d'Administració Pública habilita la possibilitat d’actualitzar la informació que consta a la Base de dades general de professorat corresponent a les àrees de formació del Pla de Formació General de l’EBAP, a la formació de personal directiu i a l’àrea de formació de llengua catalana.

És voluntat de l’Escola Balear d'Administració Pública ordenar la inscripció telemàtica del seu personal docent en bases de dades de professorat per àrees formatives, i també de potenciar i millorar les seves competències pedagògiques. Per això va dictar la Instrucció 1/2018, de 24 de setembre, del director de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’organització de la inscripció telemàtica del personal docent de l’EBAP, millora de la formació pedagògica i avaluació de la tasca docent, instrucció que adapta l’anterior dictada l’any 2015.

El mes d’abril de l’any 2016 va tenir lloc la convocatòria per a la inscripció en la Base de dades general del professorat (BDGP) per a l’àmbit de la formació del personal directiu. Posteriorment, el mes de maig de 2017, va tenir lloc la convocatòria per a la inscripció en la (BDGP) per a les àrees de formació en què s’estructura el Pla de Formació General de l’EBAP. I el mes d’octubre de 2018 es va publicar la convocatòria corresponent a les àrees de formació en què s’estructura el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP.

A partir d’octubre de 2018 es va obrir la inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent al Pla de Formació General i a la formació de personal directiu, de tal manera que qualsevol docent interessat que no es va inscriure a les anteriors convocatòries esmentades, ja es pot inscriure en l’àrea o àrees formatives que corresponguin i, específicament, en la matèria o matèries que puguin impartir d’acord amb el compliment dels requisits establerts en aquestes convocatòries. El mes de març de 2020 es va obrir igualment la inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana.

A partir d’avui el personal docent ja inscrit pot actualitzar la informació que consta a la Base de dades general del professorat, tant pel que fa a les seves dades personals com a la informació curricular, així com formalitzar sol·licitud d’inscripció a altres matèries, fent constar els requisits que li permeten optar a aquesta inscripció.