vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4132006

DINS, programa de suport psicològic als centres educatius

DINS, programa de suport psicològic als centres educatius

 

La psicòloga María Jesús Giménez Caimari posa a la vostra disposició DINS, programa de suport psicològic als centres educatius pel COVID 19.

Què farem?
Suport psicològic al personal docent i a les famílies durant tot el període de confinament i post confinament atenent a la seva evolució i les necessitats específiques de cada etapa

Objectiu
Acabar el curs assolint els coneixements, les competències i els aprenentatges de la millor manera, optimitzant els recursos i garantint la bona salut física i emocional de la comunitat
educativa.

Contacte
A/e: info@mariajesusgimenez.com
Tel.: 687569394
Web: www.mariajesusgimenez.com