torna

Detall de la notícia

ATENCIÓ: Informació rellevant terminis administratius durant l'Estat d'Alarma

Segons s'estableix en la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de maig, per el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19:

Suspensió de terminis administratius:

1. Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.
2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú de les administracions públiques.