vuelve

Detalle de la noticia

Informació pública d'autorització administrativa del projecte "Nova subestació Formentera 132 kV, ampliació subestació Formentera a 30 kV i cable de 30 kV d'interconnexió entre els parcs de 132 i 30 kV"