torna

Detall de la notícia

Imatge 4119730

El 84,7% del personal de l'Administració, sanitari exclòs, fa teletreball amb motiu de la crisi del COVID-19

L’acord assumit pel Govern per a protegir al personal de la CAIB, garantir els serveis públics essencials i complir amb les mesures de confinament durant l’estat d’alarma, permet que 17.326 persones estiguin fent feina des de les seves llars

Davant la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Consell de Govern va acordar el dilluns 16 de març establir mesures organitzatives a la funció pública amb la finalitat de protegir els empleats i empleades públiques, garantir el manteniment dels serveis essencials, i a la vegada, complir amb les obligacions de confinament que s’han declarat.

Fruit d’aquestes mesures organitzatives, a hores d’ara, 17.326 treballadors i treballadores públiques de conselleries i ens públics adscrits estan fent feina en remot, des de les seves llars, la qual cosa suposa un 84,7% de tota la plantilla de personal de la Funció Pública d’aquesta comunitat autònoma (exceptuant personal estatutari del Servei de Salut).

En aquest sentit, cal destacar la feina que s’està desenvolupant des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital per possibilitar el teletreball mitjançant l’adaptació d’eines telemàtiques. Reduint així el personal que fa feina als serveis d’atenció al públic i potenciant així els procediments telemàtics.

D’altra banda, per al 15,3% treballadors públics que desenvolupen les seves tasques de manera presencial en els seus llocs de feina per garantir els serveis públics i essencials (a hores d’ara 3.128 persones), s’han adoptat mesures perquè les duguin a terme en condicions adequades de seguretat, per evitar risc de contagi. Sempre seguint les indicacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la CAIB.

Entre d’altres mesures, es garanteix que entre els treballadors hi hagi com a mínim un metre de distància entre si. Aquesta distància és la mateixa pels treballadors que prestin els seus serveis de cara al públic. S’ha penjat cartelleria amb la informació bàsica d’higiene personal, s’han ofert guants de plàstic a treballadors públics. S’ha limitat la cabuda dels espais comuns i públics de les conselleries. I les reunions es fan per videoconferència.

Així mateix, s'estan desenvolupant tasques específiques de neteja i desinfecció en els centres de treball de manera periòdica per garantir la seguretat del personal de l’administració.

Davant aquesta situació excepcional, han quedat interromputs tots els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic. Això implica la suspensió dels procediments en tramitació durant el període d’estat d’alarma, la qual cosa permet les restriccions en els registres de totes les dependències administratives i en els serveis d’atenció al públic.