vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4118599

Crisi COVID-19

Amb motiu de la crisi sanitària causada per la COVID-19, com a mesura preventiva i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, s’ha suspès l’atenció al públic presencial a les dependències de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència (OBIA). Les consultes es continuaran atenent a través del telèfon 971 17 72 06, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i també es poden presentar queixes o denúncies al web de l’Oficina a través de l’enllaç següent: http://www.caib.es/sites/obia/ca/informacio_previa_al_formulari-1798/.

Us recordam que també podeu contactar amb l’OBIA per correu electrònic (dretsmenor@obia.caib.es).

Així mateix, per a qualsevol consulta, com a adult, infant o adolescent, sobre qüestions que afecten el benestar dels infants o joves, com ara una possible situació de maltractament, descuit o abús per part d’un adult o d’un altre menor cap a un infant o adolescent, podeu telefonar al 116 111 o al 900 20 20 10, línia d’ajuda a la infància, que facilita als menors una atenció específica, personalitzada i confidencial, i que els ofereix un espai segur per poder expressar-se i comunicar les seves necessitats o les situacions que considerin oportunes.

També us informam d’altres telèfons d’atenció professional amb la finalitat de donar suport emocional o psicològic davant la situació actual de crisi sanitària a la nostra comunitat autònoma:

 900 10 04 44 (Consell Insular de Mallorca)

En aquests moments, vivim un gran desafiament com a societat. Aquesta crisi ens recorda l’obligació de ser responsables i treballar pel bé comú, seguint rigorosament totes les indicacions de les autoritats.

Els infants són un col·lectiu que pateix especialment amb el confinament. Com a adults, hem de poder cultivar la paciència necessària per acompanyar-los i ajudar-los a entendre la situació que vivim, i aprendre, com a família, a gaudir de la convivència i de l’enriquiment i el reforç dels vincles i els llaços familiars.

Aquesta situació també comporta riscs per als infants i els adolescents, a causa de la intensificació dels conflictes de convivència no ben resolts.

Per això, aquestes línies de suport telefònic poden ser de gran ajuda, tant per als pares i mares com per als menors mateix si senten la seva integritat física o emocional compromesa.