vuelve

Detalle de la noticia

Histórico: IBAVI realizará atención a la ciudadanía de forma no presencial durante el estado de alarma COVID-19

Continuam oferint-vos els nostres serveis:

 

CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC

 

 

 • SOL·LICITUDS I TRÀMITS  

 

 • Sol·licituds Habitatge

 

Mallorca: sollicitudhab.mca@ibavi.caib.es

Menorca: sollicitudhab.men@ibavi.caib.es

Eivissa: sollicitudhab.eiv@ibavi.caib.es

Formentera: sollicitudhab.for@ibavi.caib.es

 

 • Sol·licituds Locals

locals@ibavi.caib.es

 

 • Sol·licituds Aparcaments i Trasters

aparcamentsitrasters@ibavi.caib.es

 

 • Documentació Adjudicacions Habitatge

adjudicacions@ibavi.caib.es

 

 • Espai Sostenible Francesc Quetglas

espaifrancescquetglas@ibavi.caib.es

 

 • GESTIÓ DE LLOGUERS

 

 • Contractes Lloguer

contracteslloguer@ibavi.caib.es

 

 • Comunitats

comunitats@ibavi.caib.es

 

 • Adequacions d’Arrendament  

adequaciolloguer@ibavi.caib.es

 

 • Atenció Social a Persones Usuàries

social@ibavi.caib.es

 

 • Gestió de Rebuts

rebuts@ibavi.caib.es

 • Manteniment Habitatges, Lloguers, Aparcaments i Trasters

 

Mallorca: manteniment.mca@ibavi.caib.es 

Menorca: manteniment.men@ibavi.caib.es

Eivissa: manteniment.eiv@ibavi.caib.es

Formentera: manteniment.for@ibavi.caib.es

 

 • FIANCES DE LLOGUERS PRIVATS

 

 • Constitució

constituciofiances@ibavi.caib.es

 

 • Actualització

actualitzaciofiances@ibavi.caib.es

 

 • Devolució

devoluciofiances@ibavi.caib.es

 

 • Consultes Generals Fiances

fiances@ibavi.caib.es 

 

 • ÀREA JURÍDICA

 

 • Contacte Departament Jurídic

contractacio@ibavi.caib.es

 

 • ÀREA ECONÒMICA

 

 • Contacte Departament Econòmic

economic@ibavi.caib.es

 

 • ÀREA INFORMÀTICA

 

 • Contacte Departament Informàtic

informatica@ibavi.caib.es

 

 

 

 

 

 

 

 • CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ 

 

 • Consultes i Gestions

infotecnics@ibavi.caib.es

 

 • Concursos d’Idees en Procés

 

Palma, Carrer Fornaris:

36hppfornaris@ibavi.caib.es

Palma, Carrer Josep Togores:

38hpptogores@ibavi.caib.es

Marratxí, Carrer Juli Ramis i Carrer Xesc Forteza

38hppjuliramis@ibavi.caib.es

 

 • Postvenda

postvenda@ibavi.caib.es

 

 • Rehabilitació

rehabilitacio@ibavi.caib.es

 

 • PROJECTES

 

 • Projecte Life Reusing Posidonia

reusingposidonia@ibavi.caib.es

 

 • Projecte COhabita

cohabita@ibavi.caib.es

 

 • BÚSTIA GENERAL

 

 • Suggeriments i Reclamacions

comenta@ibavi.caib.es

 

 • Altres consultes

Mallorca: altresconsultes.mca@ibavi.caib.es

Menorca: altresconsultes.men@ibavi.caib.es

Eivissa: altresconsultes.eiv@ibavi.caib.es

Formentera: altresconsultes.for@ibavi.caib.es

 

 

 

CONTACTE TELEFÒNIC  (de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h) 

 

MALLORCA: 900700003 

MENORCA: 971178968  

EIVISSA I FORMENTERA: 971176506