torna

Detall de la notícia

Històric: L'IBAVI realitzarà l'atenció a la ciutadania de forma no presencial durant l'estat d'alarma pel COVID-19

 

Continuam oferint-vos els nostres serveis:

CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC

 SOL·LICITUDS I TRÀMITS  

 • Sol·licituds Habitatge

Mallorca:

sollicitudhab.mca@ibavi.caib.es

Menorca:

sollicitudhab.men@ibavi.caib.es

Eivissa:

sollicitudhab.eiv@ibavi.caib.es

Formentera:

sollicitudhab.for@ibavi.caib.es

 • Sol·licituds Locals

locals@ibavi.caib.es

 • Sol·licituds Aparcaments i Trasters

aparcamentsitrasters@ibavi.caib.es

 • Documentació Adjudicacions Habitatge

adjudicacions@ibavi.caib.es

 • Espai Sostenible Francesc Quetglas

espaifrancescquetglas@ibavi.caib.es

 

GESTIÓ DE LLOGUERS

 • Contractes Lloguer

contracteslloguer@ibavi.caib.es

 • Comunitats

comunitats@ibavi.caib.es

 • Adequacions d’Arrendament  

adequaciolloguer@ibavi.caib.es

 • Atenció Social a Persones Usuàries

social@ibavi.caib.es

 • Gestió de Rebuts

rebuts@ibavi.caib.es

 • Manteniment Habitatges, Lloguers, Aparcaments i Trasters

Mallorca:

manteniment.mca@ibavi.caib.es 

Menorca:

manteniment.men@ibavi.caib.es

Eivissa:

manteniment.eiv@ibavi.caib.es

Formentera:

manteniment.for@ibavi.caib.es

 

FIANCES DE LLOGUERS PRIVATS

 • Constitució

constituciofiances@ibavi.caib.es

 • Actualització

actualitzaciofiances@ibavi.caib.es

 • Devolució

devoluciofiances@ibavi.caib.es

 • Consultes Generals Fiances

fiances@ibavi.caib.es 

 

ÀREA JURÍDICA

 • Contacte Departament Jurídic

contractacio@ibavi.caib.es

 

ÀREA ECONÒMICA

 • Contacte Departament Econòmic

economic@ibavi.caib.es

 

ÀREA INFORMÀTICA

 • Contacte Departament Informàtic

informatica@ibavi.caib.es

 

CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ

 • Consultes i Gestions

infotecnics@ibavi.caib.es

 • Concursos d’Idees en Procés

Palma, Carrer Fornaris:

36hppfornaris@ibavi.caib.es

Palma, Carrer Josep Togores:

38hpptogores@ibavi.caib.es

Marratxí, Carrer Juli Ramis i Carrer Xesc Forteza

38hppjuliramis@ibavi.caib.es

 • Postvenda

postvenda@ibavi.caib.es

 • Rehabilitació

rehabilitacio@ibavi.caib.es

 

PROJECTES

 • Projecte Life Reusing Posidonia

reusingposidonia@ibavi.caib.es

 • Projecte COhabita

cohabita@ibavi.caib.es

 

BÚSTIA GENERAL

 • Suggeriments i Reclamacions

comenta@ibavi.caib.es

 

 • Altres consultes

Mallorca:

altresconsultes.mca@ibavi.caib.es

Menorca: 

altresconsultes.men@ibavi.caib.es

Eivissa: 

altresconsultes.eiv@ibavi.caib.es

Formentera:

altresconsultes.for@ibavi.caib.es

 

CONTACTE TELEFÒNIC  (de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h)

MALLORCA: 900700003 

MENORCA: 971178968  

EIVISSA I FORMENTERA: 971176506