torna

Detall de la notícia

ESTAT D'ALARMA: Comunicats del Servei de Mines

- Directrius de bones pràctiques en activitats Mineres COVID19. INSST (26-4-20)

(nova publicació dia 29/04/2020)

La Comissió de Seguretat Minera ens presenta la guia quant al COVID19 que s'ha publicat a la pàgina WEB del INSST i que apareix a l'enllaç següent:
 

 

 

- Actualització del Protocol COVID-19 COMINROC- Col·legis de Mines

La Comissió de Seguretat Minera del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic envia, a petició d'un representant de les Organitzacions Empresarials per a la seva difusió al Sector, aquest protocol d'instrucció de feina en la indústria extractiva el·laborat conjuntament per la "Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales" – COMINROC, el "Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos de y Grados en Minas y Energía" i el "Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas".

 

 

- Modificació Campanya Pla de Labors 2020

A causa de la dificultat que s'ha observat i que ha posat de manifest el sector miner per a complir determinats punts de la campanya del PL 2020, principalment provocades per l'actual Estat d'Alarma i amb l'objectiu de permetre la presentació dels plans de labors de les explotacions mineres per a la seva revisió posterior, s'ha procedit a modificar la taula de la campanya del PL 2020, quedant segons el link següent:

 

 

- Paralització de terminis d'inspeccions (PL, ITV)

La Subdirecció General de Mines del Ministeri ens recorda que els terminis de les inspeccions mineres a Balears, queden suspesos en compliment del Reial decret 462/2020, de 14 març, pel qual es declara l'estat d'alarma. 

En aquest sentit, informar-vos que també els terminis corresponents a la presentació dels Plans de Labors de 2020 queden suspesos mentre estigui vigent l'esmentat Reial decret.