torna

Detall de la notícia

ESTAT D'ALARMA: Terminis relatius a la verificació dels instruments de mesura

Ateses les circumstàncies de l'estat d'alarma actual conseqüència del COVID-19, i d'acord amb la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis relatius a verificació periòdica i després de reparació o modificació se suspenen fins al moment en què perdi vigència el referit reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.