torna

Detall de la notícia

ESTAT D'ALARMA: Comunicat referent a la interpretació del RD 463/2020 envers els tallers mecànics durant l'estat d'alarma

La publicació del Reial Decret 463/2020 condiciona de forma considerable l'activitat quotidiana. Així doncs i tenint en compte la mútua preocupació per la situació, es dóna trasllat de les interpretacions de l'Advocacia de l'Estat i de la Direcció General de Política Industrial pel que fa a l'apertura de tallers de reparació de vehicles.