torna

Detall de la notícia

Se suspenen les vistes orals de la Junta Arbitral del Transport durant l'estat d'alarma.

Se suspenen les vistes orals de la Junta Arbitral del Transport durant l'estat d'alarma.