torna

Detall de la notícia

Imatge 4111235

Comissions de serveis (curs 2020-2021)

Termini

La Resolució del conseller publicada en el BOIB Núm. 91 de 23 de maig de 2020 deixa sense efecte la suspensio del termini per presentar les sol.licituds de comissions de serveis i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzar- les de manera presencial i estableix que el termini esmentat es reprengui el dia 25 de maig de 2020, de manera que el darrer dia de presentació de les sol·licituds sigui l'1 de juny de 2020. Ambdós dies estan inclosos dins aquest termini.