torna

Detall de la notícia

Imatge 4103766

El director general de Relacions Exteriors participa a la reunió de la Comissió NAT del Comitè de les Regions de la Unió Europea

El director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Antoni Vicens, participa com a membre del Comitè de les Regions a la segona reunió de la Comissió de Recursos Naturals (NAT) del període 2020-2025, que abasta la política agrícola comú i el desenvolupament rural, la silvicultura i la producció alimentària, la sanitat pública, la protecció dels consumidors, la política pesquera comú, la política d’assumptes marítims, la protecció civil i el turisme.

Durant la reunió s’ha aprovat el programa de treball i s’han organitzat els treballs en curs i futurs de la Comissió, s’ha aprovat el dictamen “Intensificar l’actuació de la UE per a protegir i restaurar els boscs del món” i s’han intercanviat opinions sobre els dictàmens sobre Assistència sanitària transfronterera, “Cap a un turisme més sostenible per a les ciutats i regions de la UE” i “De la granja a la taula – la dimensió local i regional”. Finalment, ha tengut lloc un debat sobre l’impacte del coronavirus a les comunitats locals.

En el marc de la Comissió NAT del Comitè de les Regions, es va celebrar ahir la consulta a les parts interessades sobre el dictamen d’iniciativa pròpia de les Illes Balears “Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el context insular mediterrani”, amb la participació d’Antoni Vicens i l’expert del dictamen i president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Carles Manera.

El Comitè de les Regions de la Unió Europea és la institució que dóna veu als ens locals i regionals en el procés d’elaboració de les polítiques i la legislació de la UE.