torna

Detall de la notícia

Imatge 4103522

El teletreball es generalitza entre els treballadors del ParcBit i 4 de cada 10 ho fa almenys una vegada a la setmana

La Fundació Bit publica l'informe ParcBit 2019 amb dades de les empreses i treballadors del ParcBit, on treballen més de 4.000 persones i s'allotgen 172 empreses

 

L'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), pertanyent a la Fundació Bit, ha publicat un informe amb les dades del ParcBit de 2019, amb el perfil de les empreses i dels seus treballadors.

Així, una de les qüestions que més destaca de l'informe és que 4 de cada 10 treballadors del ParcBit teletreballa almenys una vegada a la setmana, fet que s'ha duplicat en dos anys, on l'any 2018 només ho feien 2 de cada 10 treballadors del parc.

Aquesta dada pot estar relacionada amb què el número de treballadors del ParcBit també ha augmentat un 21% respecte a l'any anterior, passant de 3.380 l'any 2018 a 4.088 l'any 2019.

El perfil del treballador del ParcBit és majoritàriament jove, en una franja d'edat d'entre 35 i 44 anys i que suposa el 40% dels treballadors. També és un perfil de treballador qualificat, ja que 6 de cada 10 té estudis universitaris de grau i un 3,8% és doctorat.

Si s'analitzen les dades en termes de gènere, hi ha 6 treballadors home per cada 4 dones. Aquesta diferència encara es fa més palesa amb el gènere dels gerents de les empreses, on només un 20% són dones, front del 80% que representen els homes.

Pel que fa al número d'empreses del ParcBit, la xifra es manté amb 172 empreses, 26 de les quals són startups de l'espai d'incubació EmprenBit.

Respecte del perfil d'aquestes empreses, destaca que és una empresa petita, ja que un 73% té menys de 10 treballadors i només un 8% són empreses amb més de 50 empleats.

Els sectors d'activitat d'aquestes empreses són, en un 42,5%, empreses que presten serveis TIC, en un 16,2%, empreses del sector turisme i un 9,6% pertanyen al sector de la biotecnologia o la salut.

Si parlam de la facturació de les empreses del ParcBit durant l'any 2018, aquesta dada puja a 1.100 milions d'euros, aproximadament.

A més a més, 4 de cada 10 de les empreses factura a l'estranger durant l'any 2018. Respecte als països on tenen els clients, destaquen, en aquest odre, Mèxic, Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.

Les dades de l'informe s'han extret a través de dues fonts. Per una banda, són dades pròpies de la Fundació Bit, extretes a partir d'un qüestionari online que van contestar 60 empreses i, per altra banda, a partir de dades comercials proporcionades per Axesor.