torna

Detall de la notícia

Imatge 4102106

El director general de Relacions Exteriors i el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears es reuneixen a Brussel·les amb el president del Comitè Econòmic i Social Europeu

El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, i el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Carles Manera, s’han reunit avui a Brussel·les amb el president del Comitè Econòmic i Social Europeu, Luca Jahier, per parlar sobre el dictamen d’iniciativa pròpia de les Illes Balears en el marc de la Comissió NAT del Comitè de les Regions sota el títol “Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el context insular mediterrani”. Durant la reunió, també s’han tractat possibles sinergies de treball conjunt en altres camps entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Comitè Econòmic i Social europeu.

El Comitè Econòmic i Social Europeu és un òrgan consultiu de la Unió Europea compost per 326 membres representants de les organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups d’interès, que emet dictàmens sobre qüestions de la UE per a la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu, a més d’actuar com a punt d’unió entre les institucions de la UE amb capacitat decisòria i els ciutadans europeus.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social que actua amb autonomia pròpia i funcional per tal de desplegar l’activitat consultiva de manera objectiva i autònoma.