torna

Detall de la notícia

Convocatòria pública per al patrocini d'esdeveniments singulars a les Illes Balears de l'1 d'abril 2020 al 30 de juny de 2020

Convocatòria pública per al patrocini d'esdeveniments singulars que es celebrin a les Illes Balears durant el període comprés entre l'1 d'abril 2020 fins al 30 de juny de 2020, a efectes d'aquesta convocatòria, es consideren "esdeveniments singulars" aquells que presenten unes característiques especials i diferenciadores respecte a la resta i que per la seva notorietat i repercussió mediàtica destaquen per davant d'altres esdeveniments. Aquests hauran de tenir una clara vocació de continuïtat en el temps, és a dir, que es realitzin o es vulguin realitzar de forma periòdica (anualment). Queden exclosos d'aquesta definició els esdeveniments que tinguin una duració que es prolongui en el temps i sigui superior a 10 dies.

La voluntat de l'AETIB és que la participació en aquesta convocatòria per a la formalització de contractes privats de patrocini amb entitats privades estigui subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics.

Els patrocinis d'esdeveniments que es considerin singulars i que estan vinculats als productes prioritaris de les Illes Balears, es converteixen en una plataforma molt útil i versàtil que permet transmetre els valors inherents a les marques turístiques de Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera.

El pressupost és d'un màxim de 420.000€ (impostos inclosos).

La convocatòria romandrà oberta fins el dia 20 de març de 2020.