torna

Detall de la notícia

Imatge 4096817

El Govern augmenta la línia de subvenció dels escorxadors de les Balears

El Govern de les Illes Balears, a iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, augmenta la línia de subvenció que destina als vuit escorxadors de les Balears en concepte de despeses de funcionament. D’aquesta manera, s’habilita una nova línia de subvenció per cobrir les despeses de funcionament de l’escorxador de Palma, que estarà dotada de 420.000 euros per cobrir les despeses de 2019. Aquesta quantitat variarà els propers exercicis, fins a 2024, en funció dels comptes anuals que presenti la concessionària del servei. Des del mes d'octubre, s'ha treballat per trobar la fórmula jurídica per encaixar aquesta solució. La consellera Mae de la Concha ha explicat que s'ha treballat per 'impedir el tancament' de l'escorxador de Palma perquè hauria tingut 'repercussió a totes les illes', justament en un moment en què és 'més necessària que mai la diversificació de l'economia'.

Els altres set escorxadors de les Balears (Inca, Manacor, Felanitx, Maó, Ciutadella, Eivissa i Formentera) disposaran d’una línia dotada de 350.000 euros. Fins ara, aquests disposaven d’un pressupost aproximat de 300.000 euros anuals i, per tant, el pressupost que la Conselleria d’Agricultura hi destinarà pel 2019 és un 16 % més.

Amb aquest augment de crèdit, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del FOGAIBA, destina un 80 % més de pressupost per cobrir les despeses de funcionament dels escorxadors de les Balears que el 2018. Aquest tipus de subvenció s’abona a exercici passat i, per tant, aquest 2020 es publicarà l’ajuda per cobrir les despeses de funcionament de 2019. Aquest increment de crèdit es regeix pel Reglament de la Comissió Europea de 20 de juny de 2011, dedicat a empreses que presten un servei d’interès econòmic general (SIEG). El Decret 1/2018 de les Illes Balears declara tots els escorxadors, inclòs el de Palma, com un SIEG.

Es tracta d’ampliar la línia d’ajuda dedicada anualment a tots els escorxadors davant les dificultats que presenta el sector agrari en general i el ramader en particular. Aquesta decisió respon a dos objectius: d’una banda, reforçar una peça fonamental de la cadena alimentària, amb una infraestructura que presta un servei d’interès econòmic general, com l’escorxador de Palma; i, d’altra banda, la necessitat de diversificar l’economia de les Balears.

Cal recordar, a més, que l’escorxador de Palma absorbeix el 50 % dels sacrificis que es fan a Mallorca. Al municipi de Palma hi ha 420 explotacions agràries, de les quals 123 són ramaderes, i un total de 17 empreses càrnies se situen a les instal·lacions de Mercapalma, que es proveeixen d’aquest escorxador. A més, la ciutat té 100 carnisseries que es proveeixen directament de les empreses anteriors.

Mentrestant, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, fa feina amb l’Ajuntament de Palma per resoldre la subvenció pendent de 2018 i la possibilitat de rebaixar el lloguer de la instal·lació.

El FOGAIBA és l’organisme que gestiona aquestes subvencions. Els escorxadors en reben de dos tipus. D’una banda, la de despeses de funcionament —l’escorxador de Palma va rebre 168.000 euros el 2018 per aquest concepte— i, de l'altra, la subvenció per fer inversions, que està dotada amb 500.000 euros anuals.