torna

Detall de la notícia

Imatge 4086698

Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes per al curs 2020-2021

En el BOIB núm. 23, de 22 de febrer de 2020, s’ha publicat una Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de febrer de 2020 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

 Calendari

 Setembre de 2020

  • Del 3 a l’11 de setembre de 2020: matrícula de l’alumnat que el curs anterior era alumne d’un centre d’educació de persones adultes.
  • Del 14 al 25 de setembre de 2020: matrícula de les persones de nova incorporació en un centre d’educació de persones adultes.

 

 Febrer de 2021

  • De l'11 al 17 de febrer de 2021: matrícula als ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes que condueixen a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria del segon quadrimestre.

 

Novetats

29/12/2020- Resolució de correcció d’errades de la Resolucio del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de febrer de 2020 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.