torna

Detall de la notícia

Imatge 4080111

Convocatòria del Programa d'Auxiliars de Conversa per al curs 2020-2021. NOVETAT (09-06-2020) - Relació definitiva de centres admesos i exclosos

Amb data 17 de febrer de 2020 la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha signat la resolució per la qual es convoquen els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa del curs 2020-2021.

Aquesta Resolució té per objecte convocar tots els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d’Auxiliars de Conversa el curs escolar 2020-2021 i establir el procediment corresponent, amb la finalitat que els centres puguin disposar d’auxiliars de conversa que ajudin a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en anglès, francès i alemany, i afavorir un coneixement millor de les cultures i formes de vida dels països d’origen com a factor que incrementa la motivació en l’aprenentatge de les llengües.

Els auxiliars de conversa amb què es doten els centres s’engloben en dos grans grups:

Auxiliars de conversa del Ministeri d’Educació i Formació Professional: són seleccionats, gestionats i finançats directament pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

Auxiliars de conversa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: són seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i gestionats i finançats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El període de l’estada de l’auxiliar de conversa és el comprès entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de maig de 2021. En aquest sentit, l’horari de l’auxiliar és de dotze hores setmanals, onze de les quals han de ser d’atenció directa als alumnes i una de coordinació amb l’equip docent.

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de tramitar a través del GestIB la sol·licitud segons el model que figura a l’annex 1, així com el compromís de participació en el Programa d’Auxiliars de Conversa (annex 2).

El darrer dia per presentar les sol·licituds per a aquesta convocatòria és el dia 27 de febrer de 2020.

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar en els documents adjunts.

NOVETATS

09/06/2020 - Relació definitiva de centres admesos i exclosos

18/05/2020Relació provisional de centres admesos i exclosos