torna

Detall de la notícia

Imatge 4080088

Consulta pública prèvia a la proposta d'elaboració d'un avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció del text legislatiu, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. Sense perjudici de la futura audiència i informació pública en relació amb el projecte normatiu en que es concreti la proposta.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c. Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Veure document Consulta prèvia 1/2020 al Portal de Transparència: Enllaç

Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, fins dia 16 de març de 2020 (inclòs), i de forma telemàtica clicant en aquest enllaç.