torna

Detall de la notícia

Imatge 4077183

Davalla un 47% la xifra de morts a les platges de les Illes gràcies a la ràpida resposta dels serveis de vigilància

Demà, Dia Europeu del Telèfon d’Emergències 112, s’ha organitzat una jornada sobre emergències i seguretat a les platges

 

Les Illes Balears registraren la passada temporada de bany una davallada del 47% en la mortalitat a les platges, de 36 casos el 2018 a 19 l’any 2019, la xifra més baixa dels darrers cinc anys.

Segons les dades que es reflecteixen en la Memòria del 2019, tot haver-hi un augment dels incidents greus respecte a l’any 2018 -de 486 a 699-, les persones mortes dins l’aigua el passat estiu han estat 14 (9 a Mallorca, 1 a Menorca, 3 a Eivissa i 1 a Formentera), 8 menys que el 2018. El número d’èxitus a l’arena ha estat d’1, 4 menys que el 2018, i el número d’intervencions amb persones mortes fora de l’horari de servei de salvament ha davallat respecte l’any passat amb 4 casos l’any 2019 i 9 el 2018.

Això es deu a la incorporació de socorristes de suport donats d’alta al SEIB-112 quan no hi ha servei de salvament públic, concretament 84. I és que des del 2016 totes les concessionàries dels serveis d’explotació de platges (com quiosquets, empreses d’esports d’oci, gandules, etc.) estan obligades a tenir un responsable amb coneixements de primers auxilis i material propi (farmaciola, equip d’oxigenoteràpia i desfibril·lador) per a poder intervenir en cas de que no hi hagi servei de salvament a la platja, fet que fa que s’incrementi el nombre d’efectius que poden velar per la seguretat dels usuaris a les platges.

D’altra banda cal destacar que ha baixat considerablement el número de persones ofegades recuperades que ha passat de 30 en 2018 a 19 en 2019 (15 a Mallorca, 3 a Menorca i 1 a Eivissa), precisament per la ràpida resposta dels serveis de vigilància que fa que les persones en risc es recuperin abans de l’esgotament i de l’aturada cardio-respiratòria.

Respecte al nombre de persones traslladades a centres assistencials, el 2019 s’han registrat un total de 467 casos (301 a Mallorca, 40 a Menorca, 112 a Eivissa i 24 a Formentera). Una altra dada important és el nombre de rescats, de 692, és a dir persones que estaven en perill però que no han entrat en aturada cardíaca gràcies als serveis de salvament.

També s’ha de tenir en compte el nombre d’incidents per picades de grumers, que ha augmentat en un 44%, dels 25.532 casos en 2018 a 36.810 el 2019. Les assistències per picades de peix aranya també ha pujat; l’any 2018 es registraren un total de 662 assistències i el 2019, 1.356. Així mateix, també han augmentat el número de telefonades a l’112 per albirament de grumers, de 1.113 telefonades a 2.115 la passada temporada de bany.

 

Llocs de vigilància

Les Illes compten amb 1.428km de costa amb 397 zones de bany catalogades. Pel que fa a l’illa de Mallorca el litoral compta amb 221 platges catalogades ( 23 de risc alt, 44 de risc mitjà i 154 de risc baix), Menorca 82 (1 de risc alt, 21 de risc mitjà i 60 de risc baix), Eivissa 72 (2 de risc alt, 25 de risc mitjà i 45 de risc alt) i Formentera 22 (1 de risc alt, 2 de risc mitjà i 19 de risc alt).

Durant la temporada de bany 2019, que va de l’1 de maig al 31 d’octubre, hi ha hagut un total de 395 llocs de vigilància -229 a Mallorca, 94 a Eivissa, 54 a Menorca i 18 a Formentera- a les 168 platges vigilades.

 

Demà, Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències

Des de fa deu anys, dia 11 de febrer es celebra el Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències 112 amb la finalitat de donar a conèixer aquest número telefònic que tots els ciutadans europeus comparteixen com a referent per a l’atenció en matèria d’emergències. A les Illes, per commemorar aquest dia, la Direcció General d’Emergències i Interior ha organitzat una jornada sobre emergències i seguretat a les platges amb dues xerrades: “La seguretat en platges dins la gestió integral de les emergències a les Illes Balears”, a càrrec de Joan Pol Pujol, cap del Servei d’Ordenació d’Emergències i “El retorn de la inversió en la seguretat en platges, una realitat incontestable”, a càrrec del doctor José Palacios Aguilar, expert mundial i col·laborador en la matèria amb diverses comunitats autònomes i regions europees i americanes. A continuació es realitzarà un homenatge als treballadors del SEIB112 que duen 20 anys al servei de l’112. L’acte es durà a terme demà a l’Espai Francesc Quetglas de Palma, a les 17h.