vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4076382

La Conselleria d'Agricultura tramita un estudi d'anàlisi de les cadenes alimentàries i de diagnosi de la producció local

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha licitat un estudi d’anàlisi a les Illes Balears de les cadenes alimentàries i de diagnosi del sector de producció local, ecològica, agroindustrial i artesanal balear. L’objectiu és establir les línies de base que permetin el desenvolupament de polítiques de compra pública socials i sostenibles. L’estudi servirà per conèixer el potencial de producció i els fluxos alimentaris a les Balears. L’àmbit d’actuació inclou totes les illes, però en el cas de Menorca, serà suficient l’actualització de les dades de l’estudi ja existent en la matèria del 2018.

Aquest estudi és una de les primeres actuacions de recerca necessàries del projecte de ‘Foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva’, engegat per la direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. La compra pública per menjadors col·lectius és un del primers projectes a desenvolupar i requereix una anàlisi prèvia de la producció primària agrícola i pesquera, de la seva distribució i demanda dels consumidors.

L’estudi ha de constar de dues parts: una primera sobre l’anàlisi de les cadenes alimentàries vinculades als serveis alimentària oferts pel sector públic balear, i una segona, sobre les necessitats i capacitats de millora del sector de producció local, ecològica, agro-industrial i artesanal balear per a l’autoabastiment amb destinació del mercat públic alimentari. En relació amb la primera part, l’estudi ha d’aportar el càlcul de producció actual d’hortalisses, cereals i lleguminoses, fruita, lactis, carnis, peix, vi, oli, i altres aliments; la importació i exportació d’aliments, amb l’anàlisi de la petjada ecològica; i el potencial productiu de producte de proximitat i demanda de la restauració col·lectiva pública i privada, i també la domèstica.

El termini per presentar les ofertes acaba el 24 de febrer de 2020 a les 12h. El pressupost base de la licitació és de 48.400 mil euros amb IVA inclòs, procedents de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS). L’estudi ha d’estar acabat el 15 de novembre de 2020.