torna

Detall de la notícia

Imatge 4076338

26 docents han participat a la formació Actualització de competències directives

El passat dilluns, 10 de febrer, es va clausurar en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut la formació Actualització de competències directives. Organitzada pel Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, hi han participat 26 docents de diferents tipologies de centres: centres integrats d’educació infantil, primària i ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM), equips d’atenció primerenca (EAP), escoles infantils (EI), col·legis d’educació infantil i primària (CEIP), instituts d’educació secundària (IES), centres d’educació infantil i primària i secundària (CEIPIESO) i centres d’educació de persones adultes (CEPA). La formació s’adreçava a docents que exercien o haguessin exercit la direcció a un centre públic per un període superior a un any o estiguessin en possessió d’habilitacions o acreditacions de directors de centres públics.

Durant el transcurs de la formació, d’una durada de 60 hores (35 de les quals s’han fet de manera presencial i les 25 restants, a distància), s’han treballat els diferents continguts regulats pel Reial Decret 894/2014, de 17 d’octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.  

La formació presencial es va dividir en cinc jornades temàtiques, cada una de les quals s’estructurava amb una conferència, presentacions d’experiències de centres educatius i activitats d’aprenentatge realitzades en equips. Pel que fa a les conferències, varen ser les següents:

  • “Tendències innovadores en educació”, a càrrec de Maria Begonya Folch, cap del Servei d’Èxit Educatiu i Noves Oportunitats de la Generalitat de Catalunya.
  • “El lideratge pedagògic dels centres”, a càrrec de Xavier Chavarria, inspector en cap de Barcelona Ciutat.
  • “Noves organitzacions dels centres en transformació”, a càrrec de Iolanda Arboleas, subdirectora general de la Funció Directiva i Lideratge Pedagògic de la Generalitat de Catalunya.
  • “Estratègies de comunicació i les TIC”, a càrrec de Montserrat Vilà, doctora pel Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • “Avaluació i millora dels centres educatius”, a càrrec de Xavier Chavarria,  inspector en cap de Barcelona Ciutat.

 

Cal remarcar que la formació ha comptat amb diferents tutors: Lina Moner, inspectora del Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca; Ximo Tur, cap d’estudis d’FP de l’IES Sa Blanca Dona (Eivissa), i Marina Vallcaneras, directora del CEIPIESO Pintor Joan Miró (Palma).