torna

Detall de la notícia

Imatge 4076310

L'IdISBa impulsa mesures per garantir la igualtat de gènere

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears  (IdISBa) és una entitat compromesa amb la igualtat de gènere. El novembre d’enguany es va aprovar el Pla d’Igualtat de l’entitat per detectar i reduir les desigualtats en l’àmbit professional, conciliar la vida personal i laboral, combatre les violències masclistes i visibilitzar el paper de la dona en la recerca en salut.

Amb l’objectiu de vetlar per aquest compromís s’ha creat la Comissió d’Igualtat, òrgan consultiu en matèria de gènere per al personal contractat i adscrit a l’entitat, que s’encarrega de proposar les mesures encaminades a assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’IdISBa, i fer el seguiment de l’aplicació correcta de les mesures adoptades.

La Comissió està formada per 17 membres, 9 dones i 8 homes, entre els quals hi ha representants de totes les entitats adscrites a l’Institut. Així mateix, s’ha vetlat perquè els integrants representin cadascuna de les etapes de la carrera investigadora.

Aquest Pla s’integra en la política de l’entitat en termes de recursos humans establerta en el Pla d’Acció en Recursos Humans, emmarcada en l’Estratègia HRS4R de la Comissió Europea.