torna

Detall de la notícia

Imatge 4076153

Reunió amb la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears

El passat dilluns, 10 de febrer, diferents membres de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears es varen reunir amb el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i la cap del Servei de Planificació i Participació, Maria Antònia Carbonell, per tractar diversos aspectes relacionats amb els programes de qualificació inicial (PQI) que desenvolupen algunes de les entitats que integren aquesta associació. 

La Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears va néixer el maig de 2005 quan diverses entitats de les Illes Balears es varen associar per combatre la pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Actualment són una trentena les entitats que la integren. A la reunió hi assistiren Andreu Grimalt, director tècnic de la Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears; Patricia Sanz i Marta Bestard, de Projecte Home Balears; Vanessa Heras, de Projecte Socioeducatiu Naüm; Margalida Ferragut, de la Fundació Patronat Obrer, i Antònia Bibiloni, d’Aula Cultural.

Programes de qualificació inicial (PQI)

Els programes de qualificació inicial inclouen mòduls professionals d’un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació adaptats a les necessitats dels alumnes que els cursen. Els mòduls professionals que s’hi inclouen estan associats a les unitats de competència d’una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Així mateix, també poden incloure mòduls associats a unitats de competència d’una altra qualificació professional de nivell 1. Aquests ensenyaments ofereixen una alternativa perquè es puguin assolir les competències en un procés de formació al llarg de la vida que permeti el desenvolupament personal i doti d’una formació professional que faciliti la incorporació al món laboral.