torna

Detall de la notícia

Imatge 4072350

Eduteca IB. Biblioteca Escolar Digital de les Illes Balears

La biblioteca escolar digital de les Illes Balears, Eduteca IB, és una plataforma de llibres digitals que posa a disposició d’alumnes i professorat més de 6.500 recursos en català, castellà i anglès en préstec, tant llibres, com vídeos, infografies, etcètera; així com una altra plataforma de “Clubs de Lectura” on el professorat pot preparar diverses lectures, enriquir-les amb exercicis, activitats i enllaços tant dins com fora de la lectura, avaluar, proposar l’escriptura de manera col·laborativa d’un conte i intercomunicar-se en un entorn privat i segur.

Finalitat

L’objectiu és servir de suport al professorat i alumnat dels centres públics de les Illes Balears en l’ensenyament de llengües i de totes les àrees, així com contribuir al desenvolupament de competències clau en la societat de la informació i al foment de la lectura com a suport acadèmic i contribuir en la formació de lectors i lectores competents, amb autonomia per seleccionar les seves lectures, segons les seves necessitats, interessos i objectius.

Destinataris

Alumnat i professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional. Les famílies poden accedir-hi amb l'usuari dels seus fills o filles.

Com donar-se d'alta a EDUTECA IB

Des del centre educatiu (membre de l'equip directiu, persona coordinadora de la biblioteca escolar, docent, etc.) heu d'enviar un correu electrònic a sie@dgpice.caib.es i us trametrem un full de càlcul que haureu d'emplenar amb les dades del professorat i de l'alumnat interessat.

Contactes de les persones que coordinen el programa

  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.
  • Persona responsable. M. Lluïsa Viver Garrido. Telèfon: 971 177 781. (extensió 62305)  Adreça electrònica: mllviver@dgpice.caib.es