torna

Detall de la notícia

Imatge 4069289

Una diversa oferta de places de música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny a les oposicions docents de 2020

\ Avui s’ha presentat la convocatòria de places d’oposicions docents per a 2020 a la Mesa Sectorial d’Educació

\ Es podran lliurar les programacions i fer les reclamacions als tribunals via telemàtica

\ La prova pràctica de l’any passat es pot consultar al portal de l’opositor i s’hi afegirà la d’enguany una vegada celebrada l’oposició

\ Els aprovats sense plaça comptaran amb 5 punts per oposició aprovada fins a un màxim de 10 punts

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha presentat avui a la Mesa Sectorial d’Educació la convocatòria d’oposicions a cossos docents 2020. En total es treuran 1.144 places a les Illes Balears: 410 a Primària, 557 a Secundària, 115 a Formació Professional ,15 a Escoles Oficials d’Idiomes, 36 Música i Arts Escèniques i 11  a Arts Plàstiques i Disseny. Per Illes, s’ofereixen 778 places a Mallorca, 109 a Menorca, 229  a Eivissa i 33 a Formentera.

La suma de l’oferta de places des de 2017 a la nova convocatòria de 2020, amb  1144 places, suposa que des de 2017 s’hauran tret 3.481 places d’oposició.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha explicat que el model d'oposicions ve marcat des de Madrid però que en tot allò que fa referència a la gestió la Conselleria pot fer modificacions i s'han fet millores any rere any per donar les màximes facilitats als opositors i als tribunals. En concret, ha destacat algunes de les novetat d'enguany com la possibilitat d'utilitzar la via telemàtica per presentar la programació didàctica i fer reclamacions als tribunals o el fet de poder consultar models de proves pràctiques a la web.

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària,  (48,68%) i mestres d’Infantil i Primària (35,83%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 132, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 75) i Audició i llenguatge (25) a Primària  i Orientació a Secundària (32).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius.

Una de les novetats de la convocatòria de 2020 és que es treuen 36 places per a professorat de música i arts escèniques i 11 places per a professorat d’arts plàstiques i disseny. Cal recordar que  el 2019 es varen oferir places més per a professorat de Formació Professional, i ara es torna prioritzar les places de les especialitats en les quals hi ha més vacants i menys aspirants, com les que corresponen a especialitats musicals, d’arts plàstiques, d’alemany o relacionades amb ensenyaments tècnics de formació professional, com ara Cuina o Manteniment de Vehicles, entre altres.

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.

La intenció de la Conselleria és la de convocar noves oposicions també  el 2021, 2022 i 2023.

Es pot consultar tota l’oferta de places per especialitats a la web de la Direcció General de Personal Docent:.

Novetats de la convocatòria

La convocatòria d’oposicions docents de 2020 compta amb alguns apartats de nova incorporació.

  • Els opositors lliuraran la Programació Didàctica al tribunal de forma telemàtica a través de l’aplicació informàtica d’oposicions.
  • Les reclamacions als tribunals també es realitzaran de forma telemàtica a través de l’aplicació informàtica d’oposicions.
  • Actualment, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (Oposicions 2019) es pot consultar un model de prova pràctica de l’any passat. A les oposicions de 2020, una vegada realitzada la part B de la prova pràctica, es publicaran les proves pràctiques a l’aplicació.
  • Es canviarà el sistema de sorteig dels vocals dels tribunals que ja no es farà per lletra sinó per un sorteig numèric entre tots els funcionaris docents ordenats per ordre alfabètic.
  • Els aprovats sense plaça comptaran amb 5 punts per cada oposició aprovada fins a un màxim de 10 punts en el barem de la borsa d’interins.