torna

Detall de la notícia

Circular informativa destinada als potencials beneficiaris de les línies d'ajuts finançades per la Direcció General de Política Industrial

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius és plenament conscient de les dificultats i dels reptes que han d'afrontar, dia a dia, les indústries de les nostres illes.

Factors com ara la manca d'inversions en R+D+I, la baixa productivitat, la deslocalització, l'escassetat de formació laboral especialitzada, la petita dimensió de les empreses, l'intrusisme, la manca de relleu generacional, la globalització de l'economia i també els elevats costs de subministrament i transport condicionen notablement tant el desenvolupament com la competitivitat de la nostra indústria.

En aquest escenari complex, la primera passa feta fou defensar un increment d'un milió d'euros per a les partides pressupostàries destinades a subvencions per l'any 2020. Aquest fet, unit a la ja existent convocatòria de subvencions per a l'eficiència energètica del sector industrial ens permet definir de manera més acurada les bases de les convocatòries següents, amb la intenció de donar una resposta a les necessitats actuals del sector industrial.

Així dones, i de manera excepcional, les principals novetats que actualment valoram incloure-hi són les següents:

  1. 1. Avançar la convocatòria deis ajuts al primer trimestre de l'any per evitar que es publiquin dins el període de vacances deis sectors industrials.
  2. 2. Focalitzar els ajuts en les línies de modernització i digitalització.
  3. 3. Ajuntar el període subvencionable d'enguany amb la convocatòria anterior, per oferir així la possibilitat de ser subvencionables les actuacions fetes tant l'any 2019 com el 2020.
  4. 4. Augmentar del 30 % al 50 % el percentatge subvencionable destinat a projectes.