torna

Detall de la notícia

Imatge 4054318

Bartomeu Llinàs ha pres possessió avui del càrrec de president del Consell Social de la UIB

Martí March ha assistit a l'acte de constitució del nou Consell Social de la UIB

Aquest dimecres ha tingut lloc l’acte de constitució del nou Consell Social de la UIB, en què han pres possessió els nous membres de l’organisme, el nomenament dels quals va ser aprovat pel Govern de les Illes Balears el dia 20 de desembre. D’aquesta manera, Bartomeu Llinàs es converteix en el nou president del Consell Social de la UIB i substitueix en el càrrec a Francesca Mas.

A la cerimònia, hi han estat presents els nous membres nomenats pel Consell de Govern de les Illes Balears i hi han intervingut el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la presidenta que deixa el Consell Social, Francesca Mas; el nou president del Consell Social, Bartomeu Llinàs; i el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, doctor Martí March.

També hi han estat presents els membres del nou Consell Social, els membres del que surt, els membres del Consell de Direcció de la UIB, la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret; el director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons; la Síndica de Greuges de la UIB, doctora Maria Antònia Manassero; els degans i directors d'escola, els directors de departaments i els directors d'instituts universitaris de recerca, entre altres representants de la comunitat universitària als diferents òrgans de govern. 

Membres del Consell Social de la UIB

El Govern també ha aprovat el nomenament dels membres següents d’aquest organisme per un període de quatre anys:

 • Mercè Borràs Dalmau, a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitat.
 • Ignasi Palmer Forés, Francesc Jesús Fiol Amengual, i Mercedes Vacas Guerrero, designats pel Parlament.
 • Kathrine Susan Wenham Coks, designada pel Consell Insular de Formentera.
 • Ismael Pelegrí Pons, designat pel Consell Insular de Menorca.
 • Joan Llobera Cànaves, designat pel Consell Insular de Mallorca.
 • Eva Cerdeiriña Outeiral (CCOO) i Sebastián Lora Sánchez (UGT), designats per les organitzacions sindicals amb un nombre més elevat de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears.
 • Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i), designat per l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament.
 • Carme Planas i Palou (CAEB), designada per l’associació empresarial més representativa de les Illes Balears.
 • Jordi Mora Vallbona, designat per les organitzacions més representatives de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (PIMEB).
 • Rubén Adrián Pastor, designat per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
 • Jaume Ribas Seguí (titular) i Francisca Niell Llabrés (suplent), designats per l’Ajuntament de Palma.

Bartomeu Llinàs, amb una àmplia trajectòria en el món educatiu, es converteix en el president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Llinàs, mestre de primera ensenyança i llicenciat en Filosofia, Lletres i Història General, té els cursos de doctorat i la llicència de suficiència investigadora. Al llarg de la seva carrera professional ha exercit diferents càrrecs de direcció general a la Direcció Provincial d’Educació, a la Conselleria d’Educació i Cultura i a Presidència. També va ser conseller d’Educació i Cultura i inspector d’educació. Ha col·laborat amb la UIB en programes com el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) i actualment és el vicepresident del Cercle d’Economia de Mallorca.

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. Té establertes per llei funcions diverses reunides en alguns eixos principals: el control econòmic i financer de la Universitat, la participació en la definició dels criteris estratègics de la Universitat, l'avaluació del rendiment dels serveis de la Universitat, la supervisió de la qualitat universitària, l'establiment i la millora de les relacions entre la societat i la Universitat.