vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4054288

Agricultura planteja mesures per augmentar la producció local d'aliments al primer Consell Agrari Interinsular de la legislatura

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha presentat al Consell Agrari Interinsular, el primer de la legislatura, les prioritats per al 2020. Una reunió en què s’ha parlat de mesures per augmentar la producció local d’aliments a les Balears. La trobada ha reunit una trentena de persones de les associacions agràries de les Balears, així com cooperatives agroalimentàries i representants dels consells de Menorca, Eivissa i Formentera. La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha explicat que ‘’la dependència del producte exterior és de prop del 85%’’ i per tant, ha remarcat, ‘’la importància de tenir producte local no només per a l’abastiment sinó també per reduir la petjada ecològica’’.

La consellera De la Concha ha detallat, per tant, les prioritats que la conselleria s’ha fixat per aquest any, com són, les negociacions de la futura PAC amb la inclusió dins aquesta de les mesures que permetin pal·liar i compensar el greuge que suposa la insularitat; posar en marxa un parc agrari i banc de terres; la tutorització dels joves agricultors que s’incorporen al sector; la compra pública d’aliments, entre d’altres. ‘’Tenim clar que volem anar cap a un creixement exponencial del producte local, i que això serà una oportunitat de feina, d’alimentació sana, de recuperació de la terra i del paisatge’’, ha explicat la consellera.

El Consell Agrari Interinsular ha estat presidit per Joan Rallo i també hi han assistit el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Gabriel Torrens, la directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Paula Valero, el gerent del FOGAIBA, Mateu Morro, la gerent de SEMILLA, Georgina Brunet i el cap de gabinet, Fernando Fernández. A partir d’ara, l’objectiu és fer dues trobades com aquesta a l’any, una a principi i una a final d’any, per així tenir un sector i un interlocutor més fort. ‘’Volem fer feina amb ells, coneixen els problemes i aporten solucions’’, ha dit la consellera.

Un dels compromisos adquirits durant la reunió ha estat el retorn de les càmeres agràries a les organitzacions agràries. ‘’És un patrimoni que les pertany’’, ha explicat De la Concha. Es tracta de 14 béns immobles valorats en més de 2 milions d’euros. Actualment, en queden 10, que són els que és valor tenien. Des del Fons de Garantia Agr`ària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ja s’ha encarregat als arquitectes i pèrits del Govern una nova valoració dels immobles. A banda dels immobles, hi ha un compte bancari amb 237.000 euros i accions per valor de 305.000 euros. A partir d’ara, els serveis jurídics del FOGAIBA prepararan una proposta de liquidació de les càmeres agràries i es crearà una comissió integrada pel FOGAIBA, la conselleria i les organitzacions agràries per tal d’arribar a un acord.

El regadiu i l’aprofitament de l’aigua és un altre dels temes que la conselleria té com a prioritat per aquest 2020. Durant la reunió s’ha explicat que s’ha elaborat una diagnosi de les basses de reg de les Balears per conèixer en quin estat es troben, quines deficiències tenen i el grau d’ús que presenten.

Durant la trobada també s’ha informat del pla de convocatòries i la situació de les línies de subvenció de SEMILLA i FOGAIBA per aquest 2020, així com dels expedients pendents de resolució. En aquest cas s’ha explicat la voluntat del FOGAIBA de posar-los al dia durant aquest any. El decret vitivinícola que prepara la conselleria i la situació dels escorxadors de les Balears han estat també objecte de debat durant el Consell Agrari Interinsular.