torna

Detall de la notícia

Imatge 4053982

El Ministeri promocionarà l'experiència dels POAP a Europa a través d'Euroguidance

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha seleccionat el Punt d’Orientació Acadèmic Professional (POAP) com a bona pràctica a presentar dins la Xarxa Euroguidance.

El Govern Espanyol reconeix així la tasca realitzada per part dels POAP com a una “experiència de qualitat” i difondrà aquesta experiència en el portal Euroguidance dirigit a orientadors i que ofereix informació sobre programes per estudiar als diferents països de la Unió Europea.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, va felicitar als integrants dels POAP de Balears per la feina feta, aprofitant la reunió de coordinació d’aquests serveis celebrada recentment a la Conselleria.

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha explicat que actualment l’única experiència a Espanya d’orientació compartida entre educació i treball és la del POAP i que així es va reconèixer per part del Ministeri a la Jornada “El papel de la orientació professional en el sistema educatiu del segle XXI” celebrada el passat 21 de novembre a Madrid, a la que tècniques del POAP varen presentar aquesta iniciativa. Des del Ministeri posaren com a exemple de bones pràctiques a tots els representants de les comunitats autònomes la tasca que du a terme el POAP i coincidiren en manifestar que aquesta iniciativa de Balears és la demostració pràctica de que dues administracions es poden posar d’acord per dur endavant un projecte com aquest.    

Cal recordar que el POAP es va posar en marxa a principis del curs 2015-2016 per iniciativa de la Conselleria d’Educació Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Format per professionals tècnics del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, el POAP atén, orienta i resol consultes sobre el sistema integrat de qualificacions i la formació professional: informació sobre els cicles formatius d’FP, certificats de professionalitat del SOIB, acreditació de l’experiència laboral a través de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), etc.

Actualment a les Illes Balears hi ha el POAP Central (seu de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, Palma), POAP Nauticopesquera (Palma), POAP Joan Taix (sa Pobla), POAP Son Llebre (es Pla de na Tesa, Marratxí), POAP Maó (ubicat al CEPA Joan Mir i Mir) i POAP Eivissa (ubicat al CEPA Pitiüses).