torna

Detall de la notícia

Resolució de la presidenta de l'ICIB de 10 de gener de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, un lloc d'auxiliar administratiu a l'ICIB

Enllaç a la Resolució