torna

Detall de la notícia

Imatge 4048784

Convocatòria de proves de català de juny de 2020

La pròxima convocatòria de proves per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política Lingüística serà al mes de juny de 2020.


En aquesta convocatòria es podran obtenir els certificats de coneixements generals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i el certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu (LA).

Termini d’inscripció

El termini d’inscripció a les proves serà del 26 de març al 8 d’abril de 2020.

Adaptació de la prova

Les persones que sol·liciten una adaptació de la prova per discapacitat reconeguda han de presentar un informe d’adaptació, que s’ha de sol·licitar en una de les delegacions del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència:

— Palma: carrer de Joan Crespí, 11, baixos.
— Manacor: carrer de Mossèn Andreu Pont 4, local 2.
— Inca: carrer de Ramon Llull, 73, baixos (antic edifici de l’ONCE).
— Maó: avinguda de Vives Llull, 42.
— Eivissa: carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47.

  • Les persones que ja han presentat l’informe d’adaptació de la prova en convocatòries anteriors i no ha caducat no l’han de tornar a presentar, però sí han d’indicar en quina convocatòria de proves el van presentar.
  • Les persones que no han presentat l’informe d’adaptació de la prova amb anterioritat, perquè no l’han sol·licitat a l’organisme corresponent o perquè el van sol·licitar i no el van presentar, l’han de presentar dins el termini que s’indicarà en les bases per tal de poder fer la prova adaptada.

 

També poden sol·licitar una prova adaptada les persones que tenguin diagnosticat un trastorn de la lectoescriptura (dislèxia). En aquest cas, han de presentar un informe d’una entitat competent en què es reconegui aquesta condició.

Les persones que hi estiguin interessades es poden informar a través de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat