torna

Detall de la notícia

Imatge 4048784

Convocatòria de proves de català de juny de 2020

La Direcció General de Política Lingüística informa que, d'acord amb el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queden interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això implica:

 

  • La suspensió immediata dels terminis dels procediments convocats, per la qual cosa se suspèn la publicació dels resultats provisionals de les proves orals de la convocatòria de proves de llengua catalana de gener de 2020.
  • La paralització de convocatòries previstes en aquest període, per la qual cosa se suspèn la convocatòria de proves de llengua catalana prevista per al mes de juny de 2020.

 

La Direcció General de Política Lingüística informarà de les novetats en relació amb aquests dos procediments mitjançant la pàgina web.

Per a més informació o resolució de dubtes, feis servir l'adreça electrònica certificacio@dgpoling.caib.es i us respondrem tan aviat com sigui possible.