torna

Detall de la notícia

Imatge 4047458

Nova directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública

El Consell d’Administració de l’EBAP, presidit per la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, va aprovar ahir la proposta

Mercedes Riera López és funcionària de carrera des de 2008 i pertany al cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma


Avui el Consell de Govern ha acordat, a proposta de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, el nomenament de Mercedes Riera López com a nova directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) atenent la proposta aprovada ahir pel Consell d’Administració de l’entitat pública.  

Mercedes Riera López (Palma, 1982) és llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears i funcionària de carrera del cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té certificat el nivell C2 i el de Llenguatge administratiu de català, i el nivell B1 d’anglès i de francès.

Va ingressar el 2008 com a funcionària interina del cos de gestió a la Conselleria d’Educació i Cultura i va ocupar també diferents places a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. El mateix any va accedir al cos superior de l’Administració de la Comunitat Autònoma com a funcionària de carrera i des de llavors ha ocupat diferents llocs a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, de Treball i Formació, d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, així com al Servei de Salut de les Illes Balears i a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

El darrer lloc ocupat per la nova directora gerent de l’EBAP va ser de cap de secció dins la Unitat Administrativa de Contractació, amb funcions de gestió i control dels expedients de contractació, en particular els derivats de les infraestructures i serveis generals de l’IB-Salut, així com la tramitació dels expedients superiors a 500.000 € de totes les gerències de les àrees de salut de les Illes Balears i els mateixos expedients de Serveis Centrals.