torna

Detall de la notícia

Imatge 4039044

Gairebé la meitat de les empreses balears disposen de banda ampla de 100Mb de connexió a Internet, 20 punts més que el 2018

Augmenta 14 punts l’ús de mitjans socials com xarxes i blogs amb l’objectiu majoritari de fer publicitat o llançar productes


El 44,7 % de les empreses de les Illes Balears amb 10 treballadors o més disposen de connexió a Internet de 100Mb, segons les dades extretes de l’enquesta 2018-2019 sobre la implantació i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que realitza anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit ha recollit en l’Obsímetre 30: Resum de dades anuals d’empresa 2018-19, aquesta dada, que suposa un increment de gairebé 20 punts percentuals sobre la xifra de 2018 quant a la velocitat de connexió de les empreses de 10 o més treballadors.

L’estudi també revela que gairebé la totalitat de les companyies balears de més de 10 treballadors (un 97 %) es troba connectada a Internet i el 71 % ho fa a través de fibra òptica, tot i que la forma de connexió predominant continua sent la banda ampla (fixa o mòbil), amb un 94,4 %.

De les empreses amb connexió a Internet, el 76,6 % té pàgina web, 6 punts per damunt de l’any anterior i a poc menys de 2 punts per davall de la mitjana estatal, que se situa en el 78,2 %.

Creix considerablement l’ús dels mitjans socials (xarxes, blogs, multimèdia) a les empreses i passa del 50,8 % al 64,2 %. Respecte a la utilització de les xarxes socials, els principals motius declarats per al seu ús són: publicitar-se o llançar productes, comunicar-se amb els clients i involucrar-los en el desenvolupament o innovació de béns i serveis.

Per contra, davalla el nombre d’empreses que fan servir l’anàlisi de dades massives (Big Data), passant del 9,5 % (2017-2018) al 6,4 % actual. Les fonts per a l’obtenció de dades per analitzar dades massives (Big Data) que més empren les empreses balears provenen majoritàriament dels mitjans socials en primer lloc, de dades geolocalitzades de dispositius mòbils en segon lloc i, en tercer lloc, de dades registrades per la pròpia empresa a partir de sensors o de dispositius intel·ligents.

En línies generals, si es revisa l’evolució dels indicadors en els darrers 5 anys, la connexió a Internet és bastant estable tot i patir una lleu davallada durant aquest darrer període, mentre l’ús de l’administració electrònica ha seguit una progressió lineal, augmentant poc a poc. En canvi, disposar de pàgina web i l’ús de mitjans socials, ha presentat oscil·lacions durant els darrers anys.

Respecte als indicadors que fan referència a les empreses de menys de 10 treballadors, el 76,2 % disposen de connexió a Internet, dada que coincideix amb la mitjana estatal i que ha augmentat gairebé 6 punts en un any.

Precisament aquest indicador és l'únic que ha augmentat, ja que entre 2014 i 2019 les xifres s’han reduït i les Illes Balears es troben per sota de la mitjana estatal pel que fa al nombre d'empreses que disposen de banda ampla fixa o mòbil, pàgina web, sistemes de seguretat interns, compra de serveis del núvol i també respecte del nombre d’empreses que va interactuar amb l'Administració pública a través d'Internet.