torna

Detall de la notícia

Imatge 4029818

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019

En el BOIB núm. 170, de 19 de desembre de 2019, s’ha publicat una Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 17 de gener de 2020.

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, annexos...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4029747/.