torna

Detall de la notícia

Imatge 4516985

Segell Vida Saludable 2020

El distintiu de qualitat «Segell Vida Saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels alumnes.

Finalitat

El desenvolupament i millora de la qualitat educativa i de la salut en els centres docents.

Destinataris

Centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats 

Termini per presentar sol·licituds d'informe favorable

Fins al 20 de gener del 2020

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.

 

Novetats

24/07/2020: resolució concessió als centres del Segell de Vida Saludable

24/07/2020: publicació de la llista de sol·licituds admeses i excloses