torna

Detall de la notícia

Imatge 4027748

GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2020-2021)

Novetat 28/07/2020: El termini queda ampliat fins el dia 30 de juliol a les 10:00h a.m.

Tràmit de selecció de places per interins: >>>>> Accés al tràmit

AVÍS: El termini perquè els funcionaris interins puguin triar places és del dia 24 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 10:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)

Alerta: Si us apareix el següent error <>, heu de canviar la contrasenya. Trobareu l'opció de "CANVI DE CONTRASENYA" a la pàgina web www.weib.caib.es. Una vegada fet el canvi heu d'esperar 20 minuts abans de tornar intentar fer el tràmit telemàtic de selecció de places.

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres i dels cossos de secundària.

 

Avís (23/07/2020): modificació de terminis per sol·licitar places

Degut al sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat se modifiquen els terminis per presentar sol·licituds de places. El tràmit començarà dia 24/07/2020 a les 10:00h fins dia 29/07/2020 a les 09:59 hores.

 

Novetat 21/07/2020:

Normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat.

 

(20/07/2020)

Publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos  i accés al tràmit de reclamacions de Formació:

S'obre un termini de set dies per presentar reclamacions ÚNICAMENT als mèrits d'activitats de formació.

 

(07/07/2020)

Publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.

S'obre un termini de set dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions a través del tràmit telemàtic habilitat. En aquest tràmit s'ha d'incloure el model de reclamació que podeu descarregar a la secció DOCUMENTS d'aquesta pàgina.

Important: Degut a les circumstàncies actuals (COVID-19) les llistes provisionals d'aspirants a funcionaris interins NO inclouen els mèrits d'activitats de FORMACIÓ Permanent del Professorat. Aquests mèrits es publicaràn el proper 20 de juliol i s'obrirà un termini de set dies per presentar reclamacions ÚNICAMENT a aquests mèrits d'activitats de formació.

Recordatori: Els tràmits de selecció de places, i tots els tràmits posteriors en general, s'han de fer de manera autenticada, això és, amb Certificat digital, @Clave o usuari/contrasenya. NO ES PODRAN FER TRÀMITS ANÒNIMS.