torna

Detall de la notícia

Imatge 4026792

A partir de gener els centres educatius podran triar entre el model de control horari del GestIB o un d'alternatiu

Aquesta proposta avui tractada a la mesa sectorial és la que va fer la Conselleria a la darrera reunió amb els sindicats, el passat octubre

La mesa també ha tractat el Decret que regula l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca modificarà les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics per al curs 2019/20 en l’apartat del control horari, de manera que els directors, com a responsables d’establir el control de l’horari de permanència del professorat en el centre segons el que marca la normativa vigent, puguin optar  entre el sistema del GestIB o un altre sistema alternatiu que ateses les característiques del centre, es consideri que pot ser més eficient.  

Aquesta proposta de modificació és la que va plantejar la Conselleria a finals del passat més d’octubre als sindicats, un cop analitzades les valoracions rebudes dels centres educatius durant la fase de proves. Avui s’ha tractat a la mesa sectorial i es farà efectiva a partir del mes de gener per a tots els centres.

El sistema de marcatges s’ha desenvolupat pels tècnics del GESTIB a partir de diferents peticions que sol·licitaven un sistema comú per a tots els centres, que ajudàs a gestionar guàrdies, absències, substitucions i possibilitàs la reducció de la burocràcia a la qual estan sotmesos els equips directius en aquesta qüestió. Així les coses, el curs passat ja s’implementà aquesta eina a alguns centres com a prova pilot i es va presentar als equips directius dins el conjunt de novetats del GestIB a les reunions de finals de curs passat. El model de la Conselleria està inspirat en sistemes que ja aplicaven pel seu compte alguns centres de les Illes.

Per altra banda, la mesa sectorial ha tractat avui també el projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). Els sindicats han fet aportacions per a la millora del decret i, en la seva gran majoria, s’han acceptat per part de la Conselleria, de manera que s’incorporaran al redactat del text que continuarà la seva tramitació en el Consell Escolar de les Illes Balears.