torna

Detall de la notícia

Imatge 4026721

Recomanacions per a un consum responsable per Nadal

Que la màgia del Nadal no es trenqui; consum responsable

- Ara que ve Nadal, consum responsable

- Per Nadal, consum responsable

Tot i que ja fa setmanes que es veuen comerços i publicitat amb motius nadalencs, generalment a principis de desembre és quan comença la campanya de Nadal.

És un període en què es compra molt, tant de manera presencial en els establiments com a través d’Internet (alimentació, regals, juguetes…). Una època, per tant, en la qual arriben importants canvis en els nostres hàbits de consum. Si a això afegim les estratègies comercials que intenten acaparar la nostra atenció, aquestes compres poden acabar tenint un caràcter compulsiu.

Davant la proximitat d’aquestes festes nadalenques, la Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears llança uns consells bàsics per seguir en aquestes dates a fi de mantenir la màgia del Nadal i evitar un consum irresponsable.

PLANIFICAR
 
Elaborar llistes i un pressupost dels productes que es volen adquirir. Tenir en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa per Nadal.

Planificar i escalonar les compres (alimentació, regals, juguetes...).

Evitar compres compulsives i innecessàries. Durant aquestes dates estam sotmesos a insistents campanyes publicitàries que inciten, en molts de casos, a comprar de manera desmesurada. Cal ser reflexius i crítics amb la informació publicitària i comparar els preus i la qualitat dels productes i dels serveis. Els preus són lliures.

La publicitat és vinculant i se’n pot exigir el compliment; per això, és recomanable guardar els documents d’oferta de serveis, les instruccions, els catàlegs...

Evitar crèdits. Els crèdits ràpids només poden contribuir a augmentar el deute. Cal anar amb compte.
I si es paga amb targeta, convé evitar al màxim possible ajornar el pagament. Identificar-se perquè l’establiment comprovi que la persona és la titular de la targeta. Custodiar-la bé per evitar-ne la pèrdua, el robatori o qualsevol ús fraudulent.

Fer un consum reflexiu, responsable, just i respectuós amb el medi ambient. És imprescindible que es generi el menor impacte possible en el medi ambient.

Per això, és convenient afavorir la igualtat social, fomentar unes condicions laborals dignes, exercir un consum solidari, adquirir productes de comerç just i de proximitat.

No hem de comprar més del que ens fa falta, apostar per la reutilització i el reciclatge de productes.

També convé no embolicar els regals fent un ús excessiu de paper i cercar l’eficiència energètica a l’hora d’il·luminar la casa.

Els productes de comerç just són una bona elecció ja que, en la seva producció i elaboració, se segueixen criteris ètics, socials i mediambientals. Són una alternativa solidària.

COMPRAR JUGUETES

A l’hora de comprar juguetes, s’ha de pensar que han de servir per divertir els menuts, valorar els continguts dels jocs i els aspectes educatius. És convenient e:

- Tenir en compte l’edat i la maduresa dels infants.

- Evitar la distinció sexista i la incitació a la violència.

- Llegir les etiquetes, les regles i les instruccions del joc. Fixar-se en les dades mínimes obligatòries que hi han d’aparèixer el marcatge CE (significa que la jugueta compleix les exigències essencials de seguretat que contenen les normes comunitàries); nom i marca del producte; raó social i adreça del fabricant o importador o venedor, i instruccions i advertiments d’ús i  restriccions d’edat, si n’hi ha.

- Comprovar si contenen peces petites que es poden separar, si tenen parts o caires que puguin punxar o tallar, o si disposen d’obertures on els infants poden introduir els dits o les mans i no les puguin treure.

- Juguetes de funcionament elèctric: han d’especificar la potència màxima, la tensió d’alimentació que necessiten i el consum energètic que fan.

- Les juguetes fetes amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, generalment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics...).

COMPRAR VIDEOJOCS

A l’hora de comprar videojocs. Hi ha diferents tipus de videojocs en el mercat (d’acció, d’aventures, d’estratègia, d’esports, educatius, de fantasia, històrics, simuladors, puzles…). És convenient:

- Triar el més adequat a l’edat, la personalitat i la sensibilitat de la persona usuària, especialment si és menor d’edat.

- Comprovar que l’etiquetatge indica la raó social i l’adreça del fabricant o importador o del venedor. Que s’incloguin les instruccions d’ús i les característiques, i que té el codi PEGI (codi de conducta de la indústria europea del programari interactiu, que estableix una classificació per edats i continguts).

- La classificació del joc ha d’aparèixer en la part frontal inferior i en la part del darrere del videojoc. Fa referència a l’adequació del contingut visual, però no al grau de dificultat o a les habilitats que requereix.

COMPRES PER INTERNET

Les compres per Internet, cada vegada més habituals, poden donar sorpreses desagradables. Convé:

- Usar un servidor segur que mostri el cadenat tancat i una pàgina amb ‘https’.

- Comprovar el preu original del producte, si inclou l'IVA i si té despeses d'enviament o no.

- Assegurar-se que es pot identificar el responsable de la pàgina web o l’entitat proveïdora (nom, domicili, CIF).

- Dret de desistiment legal, del qual s’ha d'haver informat.
És obligatori en la contractació a distància i fora d’establiment comercial. La persona consumidora ha de comunicar a l’empresa la voluntat de desistir en el termini de 14 dies naturals a partir de l’endemà de la formalització del contracte en el cas dels contractes de serveis, i a partir de l’endemà de la possessió material dels béns en el cas dels contractes de venda, sense necessitat d'al·legar cap motiu.

- Guardar una còpia de les operacions de compra fetes. En acabar l'ordre de compra ha d'aparèixer una pàgina que resumeix l’operació (és aconsellable que els compradors se’n quedin una còpia, fins i tot en cas que es produeixi algun tipus d'incidència o operació fallida per error informàtic).

- En la legislació europea hi ha una sèrie de normes, reflectides en el Codi de drets en línia de la Unió Europea, que protegeixen els consumidors durant tot el procés de realització de la transacció en línia.

A l’hora de pagar, cal demanar i conservar totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la garantia i es poden necessitar en cas de reclamació.

CANVIS I RECLAMACIONS

Canvis i reclamacions. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, llevat que ho anunciï. Convé demanar al comerciant sobre la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer el canvi.

En cas d’incidència amb el producte, s’ha de reclamar a l’empresa que l’ha venut.

Els establiments comercials han de disposar de fulls oficials de reclamació.

És una garantia contractar amb una empresa adherida al sistema arbitral de consum, les quals estan identificades amb el distintiu d’adhesió.


Per a més informació:

Oficines de la Direcció General de Consum. Sistema de cita prèvia obligatòria

- Palma: 971 78 49 96
- Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03
- Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64


- Xarxes socials: @IBConsum
- Telèfon gratuït d'atenció al consumidor: 900 16 60 00
- Reclamació telemàtica: reclamacionsconsum.caib.es